Materiały do pobrania

W ramach współpracy:

  • zapewniamy kompleksowość dostaw,
  • oferujemy estetyczne ekspozytory, które przekazujemy nieodpłatnie w formie dzierżawy,
  • zapewniamy profesjonalne doradztwo oraz wsparcie marketingowe,
  • jesteśmy elastyczni, brak minimum logistycznego, to Ty decydujesz co i ile oraz kiedy zamawiasz,
  • przy większych zamówieniach oferujemy korzystne rabaty oraz darmowy transport.

Zapraszamy do kontaktu.

    Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LokalneOgniwo sp. z o.o. z siedzibą ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@lokalneogniwo.pl. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania przesyłane przy użyciu formularza kontaktowego, a więc w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, tj: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia , sprostowania, a także do usunięcia danych bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może w każdej chwili zostać cofnięta przez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@lokalneogniwo.pl z adresu, którego zgoda dotyczy. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Informujemy, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Informujemy również, że nie jest Pani/Pan profilowany a Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy ani udostępniane innym podmiotom.